Financieel Advieshuys WaalreKlik om onze app te openenOpenen

Recreatie & Sportverzekeringen

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

U krijgt altijd hulp van de alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden verzekeraars vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Voor wie?

U kunt een reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. En voor reisgenoten.

Zakenreizen/vrijwilligerswerk/stages zijn uitgezonderd.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale.

Keuze: bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 20.000,00 Er geldt een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot max € 500,00.

Keuze: medisch

Medische kosten, aanvullend op uw zorgverzekering.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Heeft u bagage en medische kosten meeverzekerd? Dan is schade aan eigen of huurmateriaal verzekerd tot € 1.000,00. Bij een ongeluk zijn medische kosten verzekerd, aanvullend op uw zorgverzekering.

Keuze: auto

Vervangend vervoer en vervoer van uw eigen auto of camper naar huis. Schade aan uw auto is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor diefstal van uw auto (check uw autoverzekering!)

Wanneer keert de verzekeraar niet uit?

Bij fraude. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Let op

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade.

Reisduur

De reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

U kunt uw reis verlengen. U betaalt dan een extra premie.

Eigen risico

€ 100,00 per gebeurtenis.

Waar verzekerd?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

In Nederland bent u alleen verzekerd bij een betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan ons kantoor: info@faw.nuof bel ons  gewoon even op 040 222 21 09.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.  Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Financieel Advieshuys Waalre. Stuur een e-mail naar info@faw.nu. Of bel met 040 222 21 09!

Reist u naar Nederland? Weet u wat u wel en niet mag meenemen en waar u op moet letten met uw reisbagage? De app Douane reizen is voor reizigers die met het vliegtuig naar Nederland reizen.

  

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een annuleringsverzekering?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als je een reis moet afbreken, krijg je een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Waar verzekerd?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Ge­zond­heid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap (voor de 36e week) niet kunt reizen. 

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad. En als bij de rechtbank om echtscheiding is gevraagd.

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Maar ook als je koophuis wordt opgeleverd. Of als je schade hebt aan je woning.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij overlijden of ziekte van vrienden of van familie in de 3e graad. Of als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Let op

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wil je daardoor zelf niet meer op reis? Dit is niet altijd gedekt. Vraag dit na bij ons kantoor: mail naar info@faw.nu

Hoe lang?

De reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Maxi­ma­le ver­goe­ding

De meeste verzekeraars hanteren maximaal € 5.000 per persoon en maximaal € 10.000 per reis.

Eigen risico

€ 100 per gebeurtenis is vaak de standaard.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Sluit de annuleringsverzekering af binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum op de polis.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Financieel Advieshuys Waalre. Stuur een e-mail naar info@faw.nu. Of bel met 040 222 21 09!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is verzekerd

Deze verzekering vergoedt schade aan je caravan. Of schade die de losgekoppelde caravan veroorzaakt. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekeraars vergoeden vaak onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeval en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Voor caravans niet ouder dan 1 jaar krijg je bij schade de nieuwwaarde (uit te breiden tot 5 jaar). Bij de 5 jaar nieuwwaarderegeling geldt na 5 jaar een vaste afschrijvingsregeling. Als dit bedrag lager is dan de vervangingswaarde dan krijg je de hogere vervangingswaarde. De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De vervangingswaarde is de waarde van de caravan op het moment dat de schade ontstond. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot of wielklem). 

Reparatie

Bij schade kies je zelf wie de reparatie uitvoert. Herstel door reparateurs met wie de verzekeraar samenwerken, heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld Focwa garantie, een gratis Pack keuring en wassen en schoonmaken.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of storm is verzekerd. Let op: je bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm. Daarvoor moet je de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren. Zie hieronder!

Keuze: schade door hagel en storm

Sluit je deze aanvullende dekking, dan is schade door hagel en storm verzekerd. Heeft je caravan een hagel werend dak, dan krijg je korting op de premie voor deze dekking.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan kun je verzekeren. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of de verzekeraar de schade vergoedt, hangt af van hoe kostbare spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is verzekerd. Je moet de waarde van deze spullen dan wel bij de aanvraag hebben opgegeven.

Vervangende caravan

Gaat je caravan verloren of raakt die beschadigd waardoor je niet meer kunt rijden of die onbewoonbaar is geworden, dan vergoeden verzekeraars vaak de huurkosten van een vervangende caravan. Deze vergoeding bedraagt € 125,- per dag met een maximum van € 1.750,- per schadegebeurtenis. In het buitenland geldt deze dekking alleen als de caravan niet langer dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Stalling

De caravan is in een stalling verzekerd.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. 

Als je caravan zakelijk wordt verhuurd, langer dan 6 maanden aaneengesloten buiten Nederland is, als je onvoldoende onderhoud pleegt, of als je de caravan niet goed beveiligd hebt, vergoeden verzekeraars geen schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je caravan aan je auto is gekoppeld, dan valt schade die door je caravan wordt veroorzaakt onder de dekking van je autoverzekering. Op de camping valt die schade onder je aansprakelijkheids- of caravanverzekering.

Pech­hulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je caravan

Let op

Premies voor caravanverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 040 222 21 09.

Eigen risico

Je hebt vaak geen eigen risico als je een schade laat repareren door een samenwerkend caravan schadeherstelbedrijf. Kies je een niet-aangesloten schadehersteller, dan betaal je bij schade een eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Je bent het hele jaar verzekerd in Nederland. In de polisvoorwaarden lees je precies waar de verzekering geldig is!

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan ons kantoor: info@faw.nuof bel ons  gewoon even op 040 222 21 09.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.  Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Financieel Advieshuys Waalre. Stuur een e-mail naar info@faw.nu. Of bel met 040 222 21 09!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Verzeker je boot van de beste voorwaarden! Bij Financieel Advieshuys Waalre kun je ook je boot verzekeren! Met de bootverzekering kun je zorgeloos genieten van bijvoorbeeld je zeilboot, speedboot, motorboot of jacht. 

Registratie-App voor booteigenaren!

Het is het belangrijk dat je alle specifieke gegevens van je boot registreert. Mocht je boot en/of buitenboordmotor onverhoopt worden gestolen dan heb je alle informatie bij de hand en kun je de diefstal melden. De politie kan zo sneller starten met de opsporing van het gestolen object.

Via de App Store voor iPhone en iPad klik hier.
Via de Playstore voor Android klik hier.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!