Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk!

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief sturen naar ons kantoor.


Ook kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Mijn gegevens
Hier kunt u eventueel aangeven waarover het gaat.
Privacy
Door dit formulier te versturen geeft u ons toestemming voor het gebruik van de ingevulde gegevens voor het doel waarvoor deze in dit formulier worden gevraagd. U heeft natuurlijk het recht uw toestemming weer in te trekken.
Om spam tegen te gaan gebruiken we reCAPTCHA. De Google privacyvoorwaarden en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Directie

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: (070) 333 89 99
I: www.kifid.nl

Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: (030) 698 83 60
I: www.skgz.nl

Rechter
Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.