Financieel Advieshuys WaalreKlik om onze app te openenOpenen

Rentevormen

Bij de variabele rente is het te betalen rentepercentage afhankelijk van de renteontwikkelingen op de actuele markt. De te betalen rente wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de dan geldende hypotheekrentes.

Belangrijk voor de keuze voor variabele rente is of de rente gemiddeld onder de rente van een rentevaste periode blijft, gedurende de rentevaste periode. 

Daarnaast is het belangrijk dat uw inkomen hoog genoeg is om bij een rentestijging de rente te kunnen blijven betalen. 

Voordelen 

 • je profiteert direct van rentedalingen.
 • de variabele rente is in nagenoeg alle gevallen de laagste rente.

Nadelen 

 • bij een actuele rentestijging betaal je ook direct de hogere rente.
 • bij een stijgende marktrente wordt vaak geaarzeld om over te stappen naar een vaste rente. Dan loop je het risico om voor fors hogere rentelasten te komen staan.
 • deze rentevorm vergt je aandacht en vraagt frequent overleg met uw adviseur

Risico 
Je loopt het risico van een telkens wisselende rente en dat vertaalt zich in een lager rentepercentage op het afsluitmoment.

Bij deze vorm staat de rente vast gedurende een door jou zelf gekozen periode van een aantal jaren. Bijvoorbeeld 5 jaar vast, of 7 jaar, 10, 20 of zelfs 30 jaar. 

Voordelen

 • je profiteert van de zekerheid over de hoogte van de te betalen rente, gedurende de door jou gekozen periode
 • Gaat de rente omhoog, dan heb je gedurende de gekozen periode daar geen last van

Nadelen

 • je koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage
 • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
 • gaat de actuele rente omlaag dan profiteer je daar niet van

Risico
Met deze rentevariant loop je geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

Deze rentevariant bestaat uit een door jou gekozen periode waarin de rente vast is, gevolgd door een periode van meestal 1 of 2 jaar, waarin je het beste moment kunt afwachten om weer te kiezen voor een nieuwe rentevaste periode of voor een andere vorm: de bedenktijd. 


Voordelen

 • je koopt "zekerheid".
 • daarnaast koop je ook een extra faciliteit in de vorm van een periode van 1 of 2 jaar waarin je de renteontwikkelingen kunt afwachten, voordat je besluit om weer voor een bepaalde rentevaste periode te kiezen.
 • gaat de rente omhoog, dan heb je daar gedurende de gekozen periode geen last van.

Nadelen

 • je koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
 • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
 • de rentebedenktijd is een extra faciliteit en dat vertaalt zich in een renteopslag van meestal 0,2%
 • gaat de actuele rente omlaag dan profiteer je daar niet van.

Risico 
Met deze rentevariant loop je geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

De zogenoemde bufferrente is een mengvorm van de vaste en variabele rente. De rente staat vast binnen een bepaalde marge. Renteschommelingen werken pas door als deze groter zijn dan de van tevoren overeengekomen marge: de buffer. 

Voorbeelden 

Stel dat de gekozen vaste rente 6% is en de buffer 2% bedraagt. De buffer ligt dan tussen de 4% en 8% (6-2 en 6+2). 

Zolang de marktrente tussen de 4% en 8% blijft bewegen, is er niets aan de hand en blijf je 6% rente betalen.

Stel echter dat de marktrente boven de bovengrens uitkomt en 9% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verhoogd met het verschil tussen de bovengrens (=8%) en de marktrente (=9%). Je gaat dan 6% + 1% = 7% betalen.

Stel nu dat de marktrente beneden de benedengrens uitkomt en 3% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verlaagd met het verschil tussen de benedengrens (=4%) en de marktrente (=3%). Je gaat dan 6% - 1% = 5% betalen.

Voordelen 

 • De bufferrente biedt je meer zekerheid, vergeleken met de variabele rente en is dan ook iets duurder.
 • Gaat de rente binnen de bandbreedte omhoog, dan heb je gedurende de gekozen periode daar geen last van. 
 • De bufferrente is iets goedkoper dan de vaste rentevariant. 

Nadelen

 • Je koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
 • Hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente.
 • Gaat de actuele rente binnen de bandbreede omlaag dan profiteer je daar niet van.

Risico 

Met de bufferrente loop je iets meer risico, vergeleken met de vaste rente.

Wanneer je verwacht dat de rente de komende tijd daalt kun je ervoor kiezen een hypotheekproduct te nemen met een zogenaamde instapfaciliteit. 

Dit geeft jou de mogelijkheid om gedurende de instapperiode (afhankelijk van je keuze een of twee jaar) over te stappen naar een langere rentevast periode.

Er zijn hypotheekverstrekkers die de mogelijkheid bieden om bij een eventuele rentestijging (in plaats van de verwachte daling) je een aantal dagen te geven om alsnog tegen het rentepercentage van voor de stijging voor een langere periode af te sluiten.

Dit is een extra aantrekkelijke rente die kan worden aangeboden in de vorm van een korting op de dagrente. 

Maar let op: 

 • Je hebt tijdelijk lagere rentelasten 
 • De korting geldt alleen voor de eerste rentevastperiode. 
 • De korting wordt niet automatisch opnieuw berekend bij de volgende rentevaste periode. Bij het vaststellen van de goedkoopste geldverstrekker moet je hier dan ook rekening mee houden. 
 • Door het wegvallen van de korting op de eerste renteherzieningsdatum kan de rentelast op langere termijn toch hoger uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt.