Financieel Advieshuys WaalreKlik om onze app te openenOpenen

Leenvormen

 • heb je het volledige bedrag ineens nodig, of wil je bedragen opnemen wanneer je die nodig hebt
 • kies je voor een vaste looptijd, of wil je continu over geld kunnen beschikken
 • wil je lage maandlasten, of in een korte periode aflossen
 • ga je voor de zekerheid van een gegarandeerde aflossing

De meest voorkomende soorten leningen hebben we hieronder op een rij gezet. De twee meest populaire leenvormen zijn de Persoonlijke Lening en het Doorlopend Krediet.

Je wilt iets kopen - een surfplank, meubels, een auto of een stacaravan - en je hebt op dat moment niet genoeg geld. Dan leen je het benodigde bedrag gewoon. Vervolgens betaal je dat in gelijke maandelijkse termijnen terug. Net zolang tot je alles hebt terugbetaald.

Een persoonlijke lening is een vorm van achteraf sparen. Je legt namelijk elke maand een vast bedrag opzij. Alleen kunt je nu meteen genieten van je investering. Het maakt niet uit wat het is, een auto, een boot of een verbouwing. Je koopt het nu en je spaart het bedrag bij elkaar met je persoonlijke lening.

De rente die je voor de persoonlijke lening betaalt, wordt bij het geleende bedrag opgeteld en het totaalbedrag wordt gedeeld door het aantal maanden dat het krediet loopt. Op deze manier wordt de maandtermijn bepaald.

Bij een persoonlijke lening kun je het beste de looptijd afstemmen op de verwachte levensduur van hetgeen je wilt aanschaffen. Hiermee voorkom je dat je nog aan het afbetalen bent terwijl hetgeen waarvoor je hebt geleend al is versleten.

Voordelen

 • Looptijd en rente worden vooraf bepaald
 • Je leent tegen een vast rentepercentage
 • Van een stijgende rente heb je dus geen last
 • Je lost af in vaste, maandelijkse termijnen
 • Je komt dus nooit voor hogere lasten te staan
 • Bij overlijden voor het zeventigste jaar kan het nog openstaande saldo tot een bepaald maximum worden kwijtgescholden
 • Het bedrag wordt automatisch van je betaalrekening afgeschreven
 • Boetevrij geheel of gedeeltelijk aflossen
 • Periodiek een duidelijk rekeningoverzicht

 Nadelen

 • Wat je hebt afgelost mag je niet weer opnemen
 • Bij sommige kredietinstellingen kan, bij vervroegde aflossing in één keer, een boete in rekening worden gebracht  
 • Je leent tegen een vast rentepercentage. Van een dalende rente profiteer je dus niet
 • De rente is in de regel geen fiscale aftrekpost 

Meer zekerheid

Op het moment dat je een lening afsluit, wordt uitgegaan van de bestaande situatie.

Om te voorkomen dat je in financiële problemen kunt komen als je inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, kun je een aanvullende verzekering overwegen.

Een doorlopend krediet kunt u beschouwen als een financiële reserve die voortdurend tot uw beschikking staat. Inkomsten en uitgaven gaan zelden gelijk op. Om die reden is de leenvorm doorlopend krediet ontwikkeld.

Bij het afsluiten van een doorlopend krediet komt u een maximum kredietlimiet en de maandelijkse betaling overeen. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u van de kredietlimiet opneemt.

Met een doorlopend krediet kunt u het geld dat u hebt afgelost opnieuw opnemen. Zo hebt u dus altijd geld achter de hand. Aflossen is altijd boetevrij.

Een doorlopend krediet wordt vaak afgesloten om regelmatig terugkomende uitgaven te spreiden over een lange periode. Denk maar eens aan de belastingen, die elk jaar betaald moeten worden.

Voordelen

 • Wat u aflost mag u weer opnemen
 • U leent tegen een variabel rentepercentage
 • Bij overlijden voor het zeventigste jaar kan het nog openstaande saldo tot een bepaald maximum worden kwijtgescholden
 • Het bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening afgeschreven
 • Boetevrij geheel of gedeeltelijk aflossen
 • De looptijd staat niet vast. U kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost
 • U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag
 • U ontvangt periodiek een compleet overzicht. Zo weet je altijd hoeveel je kunt opnemen

Nadelen

 • U leent tegen een variabel rentepercentage; bij een stijging van de marktrente gaat u dus (fors) meer betalen.
 • De rente is geen fiscale aftrekpost 

Meer zekerheid

Op het moment dat je een lening afsluit, wordt uitgegaan van de bestaande situatie.

Om te voorkomen dat u in financiële problemen komt als uw inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, kunt u aanvullende verzekeringen afsluiten.

Het verschil tussen de waarde van je huis en je hypotheekschuld noemen wij overwaarde. Heb je overwaarde, dan kom je in aanmerking voor een krediethypotheek.

De krediethypotheek is praktisch gelijk aan het doorlopend krediet. Maar door de hypothecaire zekerheid kan een veel lagere rente worden aangeboden.

De belangrijkste kenmerken

 • Je benut de overwaarde van je huis door middel van een flexibele hypothecaire lening (de krediethypotheek) tegen zeer gunstige voorwaarden en tarieven
 • Daardoor heb je extra financiële armslag tegen een aantrekkelijk laag tarief en een lage vaste maandtermijn
 • Je betaalt uitsluitend rente over het bedrag dat je hebt opgenomen
 • Je kunt zo over het algemeen meer lenen dan bij een doorlopend krediet of persoonlijke lening én je betaalt bovendien minder rente
 • De krediethypotheek heeft geen vaste looptijd
 • Je kunt boetevrij en onbeperkt extra aflossen
 • De rente van de krediethypotheek is NIET aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
 • Een taxatierapport van maximaal 6 maanden oud is verplicht
 • De krediethypotheek is alleen bestemd voor particulieren en van toepassing op woningen bestemd voor eigen bewoning

Dit is een doorlopend krediet waarbij je de eerste 5 jaar alleen rente betaalt. Daarna kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld per maand 1% van de limiet af te lossen.

Het Rentekrediet is een flexibele manier om altijd geld achter de hand te hebben. De rente is variabel.

Een Spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een spaarverzekering. 
 
Met een Spaarkrediet betaal je alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat je hebt opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kun je tot de kredietlimiet bedragen blijven opnemen. Daarnaast betaal je een maandelijkse premie voor een verzekering of beleggingsproduct.

Met deze verzekering of het beleggingsproduct kun je een kapitaal opbouwen om de lening af te lossen. Dit gebeurt met een spaarverzekering, waarbij de premie wordt belegd in participaties van effectenfondsen.

De uitkering is gelijk aan de eindwaarde van de participaties en dus afhankelijk van de koersontwikkeling.

Bij veel postorderbedrijven kun je de rekening in termijnen afbetalen. Het gaat dan om het zogenaamd postorderkrediet. Ook als het om lage bedragen gaat, kun je in termijnen betalen.
 
Je mag dan bijvoorbeeld tot een bepaalde limiet aankopen doen, bijvoorbeeld € 1.000,00. Als je een deel van de rekening hebt betaald, mag je weer opnemen. Je betaalt bij een postorderbedrijf een (veel) hogere rente dan je voor een lening bij een bank betaalt, doorgaans dicht bij het wettelijk maximum.

Met een creditcard kun je in bepaalde winkels, hotels, restaurants enz. kopen, ook in het buitenland. je kunt er mee betalen tot een bepaalde limiet is bereikt (bijvoorbeeld € 2000,00). Binnen enkele weken worden de bedragen van je rekening afgeschreven.

Soms bieden creditcardorganisaties de mogelijkheid de rekening in termijnen te betalen. Je bent dan door een hogere rente doorgaans duurder uit dan met een lening bij een bank. Verder betaal je voor het bezit van de creditcard meestal een jaarlijks bedrag.

Steeds vaker is het mogelijk artikelen te leasen. Je betaalt dan een aantal jaren een vast bedrag per week of per maand. Er zijn twee vormen van leasen: financiële leasing en operationele leasing.

Financiële leasing lijkt veel op huurkoop en is mogelijk voor bijvoorbeeld keukens, parket, tuinen e.d. Meestal worden bepalingen over onderhoud, garantie e. d. in de lease-overeenkomst opgenomen.

In veel gevallen kan aan het eind van de lease-periode gebruik worden gemaakt van een koopoptie tegen een symbolisch bedrag.
 
Na afloop van het contract ben je bij operationele leasing geen eigenaar van het artikel. Eventueel kan het artikel wel gekocht worden.

Voordat je een lease-overeenkomst sluit, is het raadzaam een vergelijking te maken met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Betrek daarbij de rente die je moet betalen en alle overige voorwaarden van de verschillende financieringsvormen.

Indien je beschikt over een krediet gekoppeld aan de betaalrekening bij de bank, mag je rood staan op je betaalrekening tot een afgesproken bedrag (de limiet). 
 
Je betaalt bij afgesproken rood staan een lagere rente dan bij een ongeoorloofde roodstand. De hoogte van de limiet is vaak afhankelijk van het bedrag dat maandelijks op de rekening binnenkomt. De limiet kan bijvoorbeeld de hoogte van het maandsalaris zijn.

De roodstand moet veelal binnen drie maanden aangezuiverd zijn. Met name wanneer het gaat om kortlopende tekorten is het handig deze via de betaalrekening te financieren.

De hoogte van de rente ligt doorgaans tussen die van een doorlopend krediet en die van een persoonlijke lening in.

Als je autodealer je een lening voor de aanschaf van een auto aanbiedt, gaat het vaak om huurkoop. Na een aanbetaling betaal je het restant van de koopsom in termijnen.

Je bent pas eigenaar van de auto als je de laatste termijn hebt afbetaald. 

Bij huurkoop betaal je meestal een rente die dicht in de buurt ligt van de maximaal toegestane rente.

Steeds meer winkels en bedrijven geven zogenaamde klantenkaarten of winkelpasjes uit. Met een klantenkaart koop je een artikel, waarvoor je later de rekening krijgt. Soms kun je met een klantenkaart de rekening in termijnen betalen.

Als je een deel van het bedrag hebt betaald, mag je vaak weer opnieuw aankopen doen op krediet, tot aan een bepaalde limiet. Meestal betaal je voor een krediet gekoppeld aan een klantenkaart een hoge rente.

Wanneer je reeds effecten bezit, is het mogelijk om met die effecten als onderpand krediet te krijgen. Je bent verder vrij het krediet te besteden voor welk doel dan ook. Vaak wordt een dergelijk krediet gebruikt om nieuwe effecten te kopen.

Vanwege het onderpand kan de rente lager zijn dan de rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Afhankelijk van de instelling, kun je ongeveer 50 tot 80 procent van de waarde van de effecten als krediet krijgen.

Een nadeel is dat wanneer de koersen dalen, het onderpand ook minder waard wordt, en de bank je kan verzoeken het onderpand aan te vullen. Deze constructie is dus zéér risicovol.

Een andere manier om lening met onderpand te krijgen is een polis van de levensverzekering te belenen. Dit kan alleen als in de voorwaarden van de levensverzekering staat dat de polis te belenen is.

Het krediet kun je krijgen bij de verzekeraar van de levensverzekering. Het bedrag dat je zo kunt lenen is zo'n 90 tot 100 procent van de afkoopwaarde. Je kunt het krediet opnemen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.